Internasjonal arverett

Old world map

I takt med den generelle globaliseringen er det stadig vanligere med dødsboer som strekker seg utover landegrensene. Det være seg en norsk statsborger som dør bosatt i utlandet eller en person bosatt i Norge som har eiendom eller verdier i andre land. Typiske tilfeller er pensjonister som har flyttet til varmere strøk, f. eks Spania eller Thailand, eller de som er bosatt i Norge men som eier feriesteder i utlandet, f. eks i Frankrike. Andre tilfeller inkluderer arvinger som er bosatt her til lands i dødsboer som ellers ikke har noen relasjon til Norge, på mange måter det gamle “onkel i Amerika”-scenarioet.

Internasjonal arverett er komplisert og det kan ofte være svært vanskelig å orientere seg i de ulike jurisdiksjoner når en ikke vet hva man skal se etter. På generelt grunnlag er det derfor lite tilrådelig for enkeltarvinger å gå i gang med arveoppgjør som strekker seg utover landegrensene uten bistand fra advokat.

Vi bistår regelmessig i internasjonale arvesaker og ser gjerne på din sak. Vi brukes også ofte av utenlandske dødsboer/bostyrere som har behov for bistand i forhold til norsk arverett eller øvrige rettsforhold.

Ta kontakt for bistand innen internasjonal arverettslige spørsmål på ps@s-law.no eller +47 22 33 66 82.