Arveavgift

avgift

Arveavgiften er opphevet f.o.m. 1.1.2014. Dette gjelder for alle dødsfall f.o.m. 1.1.2014 såvel som utdeling fra uskiftebo, forskudd på arv osv.

For arv som følge av arvefall før 1.1.2014 gjelder fremdeles de gamle satsene. Vi bistår i alt fra enkel kvalitetssjekk av arvemeldingen til Skatteetaten til mer omfattende rådgivning, typisk i boer med store verdier, bedrifter eller aksjer.