Arveoppgjør med særkullsbarn / sammensatte skifter

Begrepet “særkullsbarn” referer til avdødes barn som imidlertid ikke er barn av avdødes gjenlevende ektefelle. Med andre ord er dette barn fra avdødes tidligere ekteskap eller forhold.

I motsetning til eventuelle felles barn avdøde måtte ha med gjenlevende ektefelle vil ikke gjenlevende ektefelle ha rett til å sitte i uskifte i forhold til avdødes særkullsbarn. Dette medfører at gjenlevende ektefelle, med mindre annet avtales, må skifte med avdødes eventuelle særkullsbarn. Slike skifter betegnes som sammensatte skifter.

Dette fordi skifteprosessen foretas i to ledd. Først et skifte mellom ektefellene (avdøde og lengstlevende) for å finne fram til avdøde og lengstlevendes respektive boslodd. Avdødes boslodd etter skifte mellom ektefellene utgjør så det egentlige dødsboet som så skiftes mellom arvingene (lengstlevende og særkullsbarna). Hvis avdøde hadde både sækullsbarn og barn med lengstlevende vil lengstlevende fremdeles ha rett til å beholde, i uskifte, den delen av avdødes dødsbo som vil tilfalle de(t) felles barn.

Sammensatte skifter er blitt mer vanlig de siste årene og utgjør en økende andel av våre skiftesaker. Vi bistår både særkullsbarn og gjenlevende ektefeller. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat om din sak.