Endring og / eller tilbakekall av testament

Tilbakekall

Testamenter kan fritt endres og tilbakekalles, helt eller delvis. På grunn av formkravene til testamenter og for å unngå fremtidig usikkerhet omkring testamentet er det imidlertid viktig å være forsiktig og søke råd når en skal endre eller tilbakekalle et testament.

Tilbakekall

Et tilbakekall, helt eller delvis, av et testamente kan gjøres formløst, f. eks gjennom en enkel destruksjon eller overstrykninger.

Overstrykning

Det beste alternativet vil imidlertid være å opprette et nytt testament hvor en uttrykkelig tilbakekaller sine tidligere disposisjoner for så å disponere over sin formue på nytt (selv om disse disposisjonene skulle være identiske med det tidligere testamentets øvrige disposisjoner).

Endringer

For at endringer i et testament skal være gyldige kreves som regel at formkravene til testament er oppfylt. Ofte vil det være tilrådelig og opprette et helt nytt testament. Dette fordi det er viktig at et testament er maksimalt tydelig slik at en unngår tvister om testamentets mening etter arvefallet.