Gaver og forskudd på arv

avgift

Alle, med unntak for de som sitter i uskifte, står fritt til å gi gaver eller forskudd på arv.

Tidligere var den vesentligste problemstillingen omkring gaver og forskudd på arv spørsmålet om avgift. F.o.m. 1.1.2014 er imidlertid avgift på arv og gaver fjernet. Det eneste du nå trenger å huske på ved forskudd på arv eller gaver er at mottaker fører opp den mottatte verdien i sin selvangivelse for året gaven ble mottatt i. Arv eller gave gitt før den 1.1.2014 er imidlertid underlagt de gamle avgiftsreglene.

En annen problemstilling knyttet til forskudd på arv er om det må gis likt forskudd til samtlige arvinger? Svaret på dette er nei. I levende live står en fritt til å forfordele en eller flere arvinger. Arvelater kan også bestemme hvorvidt forskudd på arv skal medregnes i det endelige arveoppgjøret når arvelater er død (avkorting).